YÜF Hakkında

Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF) 22 Şubat 2005 tarihinde, Agrega Üreticileri Birliği (AGÜB), Kireç Sanayicileri Derneği (KİSAD), Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (TÜRKÇİMENTO), Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) ve Türkiye Prefabrik Birliği (TPB) tarafından, yapı ürünleri sektörünün rekabet gücünün artırılarak uluslararası ekonomik sistemde daha etkin hale getirilmesi hedefiyle kurulmuştur. Beton ve Harç Kimyasal Katkı Maddeleri Üreticileri Birliği (KÜB) de 3 Kasım 2006 tarihinde federasyon üyesi olmuştur.

Türk yapı ürünleri sektörünün rekabet gücünün artırılarak uluslararası ekonomik sistemde daha etkin hale getirilmesi hedefiyle kurulan, 6 üye birlik ve 249 firma ile faaliyet gösteren Federasyon üyeleri ülke çapında 2020 yılında doğrudan 75.450 kişiye istihdam sağlamıştır. YÜF üyeleri yaklaşık olarak 5,9 Milyar Dolar ciro elde ederek Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam etmektedir.

Çimento Fabrikası
Taş Kırma Eleme Tesisi
Hazır Beton Döküm
Beton Katkı Maddeleri

Federasyonun amacı çimento, beton ve kirece dayalı yapı malzemeleri üreten kuruluşlara ve mensuplarına mesleki sosyal, teknik ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek, yapı malzemeleri ve ticaretinin mesleki ahlak ve kamu yararına uygun, ahenkli ve verimli tarzda çalışmasını sağlamak ve Uluslararası Entegrasyon hedefi doğrultusunda Türk Sanayi ve Hizmet Kesimi’nin rekabet gücünün artırılarak, uluslararası ekonomik sistemde belirgin ve kalıcı bir yer edinmesi için çalışmaktır.

Türk yapı ürünlerini  yurtiçinde  üye ve işbirliği içinde olduğu kurumlarla temsil eden Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu  pek çok platformda aktif rol alarak görev üstlenmektedir. YÜF’ün üyesi bulunduğu kuruluşlar; TURKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu), TOBB T.Çimento ve Çimento  Meclisi, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı- Toprak Ürünleri Sanayi Teknik Komitesi (TOPRAK-TEK), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Onaylanmış Kuruluşlar Komitesi (ONKUR), Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK) İşletmesi.

YÜF Üyelikleri