Üyelikler

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) 8 yıllık örgütlü bir sivil çalışma sonucu, 1996 yılından beri faaliyet gösteren Türkiye Sanayici ve İşadamı Dernekleri Platformu üyesi dernekler ile 2000 yılından beri faaliyet gösteren Sektörel Dernekler Platformu üyesi derneklerin…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Onaylanmış Kuruluşlar Komitesi (ONKUR)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğin 12. Maddesine ile Yapı Malzemeleri Yönetmeliğin 51. maddesine göre kurulmuş olan Onaylanmış Kuruluşlar Grubu (ONKUR) yapı malzemeleri alanında…

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Çimento ve Çimento Ürünleri Sektör Meclisi

Türkiye Sektör Meclisleri, 18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 57 .maddesine dayanılarak hazırlanan ve 12/02/2005 tarihli ve 25725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sektör Meclislerinin…

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Toprak Ürünleri Sanayi Teknik Komitesi (TOPRAK-TEK)

Toprak ürünleri sanayi kapsamında yer alan sektörlerle ilgili yayımlanan ve yayımlanacak olan teknik mevzuat ve bunların uygulamasında karşılaşılabilecek sorunların çözümüne ilişkin yapılacak çalışmalarda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinden oluşan…

Kalite ve Çevre Kurulu

Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK), Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği altında yapı sektöründe kalite ve çevre konularında hizmet vermek üzere 1996 yılında kurulmuş, kamu, üniversite, dernek, üretici ve müşteri temsilcilerinden oluşan bağımsız ve tarafsız bir iktisadi işletmedir.