TÜRKONFED ve YÜF Dijital Buluşması

TÜRKONFED ve YÜF Dijital Buluşması

TÜRKONFED YÜF logolar

TURKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve ekibinin koronavirüs sürecinde tüm üye federasyon üye Yönetim Kurulu Üyeleri ve Dernek Başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantılarda,YÜF Yönetim Kurulu Üyeleri ile 30.06.2020 tarihinde dijital ortamda bir araya geldi.

Açılış konuşmasını YÜF Başkanı Dr. Tamer Saka’nın yaptığı toplantıda, 2005 yılında kurulan Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu’nun bünyesinde 6 Birlik ve 249 firma ile faaliyet gösterdiği ifade eden Saka, “Federasyonumuz, kurulduğu2005 yılından bu yana TÜRKONFED üyesi olarak iş birliği içerisinde önemli çalışmalara imza attı. Bugün geldiğimiz noktadaTürk yapı ürünleri sektörünün rekabet gücünün uluslararası ekonomik sistemde daha etkin hale getirilmesi hedefiyle kurulan YÜF çatısı altında faaliyet gösterenüyeleri ülkeçapında 2019 yılında doğrudan 89 bin kişiye dolaylı olarak ise toplam 359.000 kişiye istihdam sağlamaktadır. Ayrıca yaklaşık 6 Milyar Dolar ciro elde ederek Türkiye ekonomisine katkısağlamaya devam etmiştir.” dedi.

YÜF Başkanı Dr. Tamer Saka’nın YÜF üye Dernek Başkanlarına sektörkonularına dair bilgi paylaşımı için söz vermesiyle devam eden toplantıda derneklerkendilerini tanıtarak faaliyetleri hakkında TÜRKONFED yetkilileriyle bilgi paylaşımında bulundular.

Toplantının ikinci bölümünde söz alan TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, “Koronavirüs salgını sürecinde faaliyetlerimizive projelerimizi dijital ortama taşıyarak doğru ve şeffaf şekilde bilgi aktarımı gerçekleştirdik. Yurtiçi yurtdışı webinar serisiyle ekonomiden iş ve medya dünyasına kadar önemli isimler ile güncel gelişmeleri değerlendirmeye devam ettik. Bunların yanı sıra TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP öncülüğünde kurulan Hedefler için İş Dünyası Platformu ile COVID-19 salgınının işletmeler üzerindeki etkisi ve işletmelerin kriz yönetim süreçlerini analiz etmek amacıyla anket çalışması yürüttük. Anket sonucunda sağlıklı ve doğru bilgiyi toparlayarak, politika önerileriyle işletmelerin sıkıntılarının çözümüne katkıda bulunmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca Türkiye de inşaat sektörünün lokomotif sektörler arasında yer alarak yaklaşık 300’e yakın altsektörü beslediği tedarik zincirinin önemi vurgulandı. Türkiye’nin genç nüfusa sahip olarak konut ve altyapıya ihtiyacı olduğu, devletin ekonomik tedbirler harici sosyal yönünün de ön plana çıkması ve çözümodaklı olması, işletmelerin faaliyetlerinde sürdürebilirlik ve istihdam güvencesinin sağlanması gerektiği ifadeedilmiştir. Bu süreçte STK’ların önemli olduğu toplumsal sorunların çözümünün, danışma ve uzlaşma ile ortak aklın oluşturulmasından geçtiğine olan inançları dile getirilmiştir.

Kalıcı ve sürdürebilir büyüme için üretim teknolojisive katma değere ihtiyaç olduğu dile getirilen toplantıda gelecekle ilgili tüm sektörlerin ekonomiye ve ülke kalkınmasına katkıda bulunması gerektiği ifade edildi.