Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Çimento ve Çimento Ürünleri Sektör Meclisi

Türkiye Sektör Meclisleri, 18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 57. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 12/02/2005 tarihli ve 25725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği çerçevesinde kurulmuştur ve faaliyetlerini Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğü vasıtasıyla yürütmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde Sektörel gelişmeyi teşvik etmek amacıyla oluşturulan Türkiye Sektör Meclisleri, TOBB adına sektörleri temsil ederek, gerek sektörlerde ortak görüşlerin oluşturulmasında, gerekse özel sektör ile yetkili merciler arasında bir temas noktası olarak kamu özel sektör işbirliğinin geliştirilmesine imkân sağlamaktadır.

Temmuz 2006’dan beri faaliyete bulunan ve çalışmalarına artan bir ivme ile devam eden Sektör Meclisleri, kamu kurum ve kuruluşlarını, sektörde faaliyet gösteren işadamlarının kurduğu dernek ya da kuruluşları ve firmaları bünyesinde barındıran önemli bir buluşma noktasıdır. 2016 itibariyle sayısı 61’e yükselen Sektör Meclisleri, ekonomik sektörlerin her boyutuyla mercek altına alınacağı, sektörel yol haritalarının çizileceği ve düzenleyici etki analizlerinin işletilmesi de dahil olmak üzere Avrupa Birliği ile müzakere sürecine önemli katkılar sağlayabilecek yapılar olarak tasarlanmışlardır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB Logo

Türkiye Sektör Meclisleri, sektörün tüm ilgilileri, taraflarını bünyesine alan entegre yapısıyla, yerel olduğu kadar uluslararası nitelik taşıyan sektörel bir bakış açısıyla ve bugünün yanında geleceği kuşatan strateji ve vizyonuyla, dünyadaki benzer örneklerinden daha kapsamlı hizmetler sunmaya yönelmiş bir yapı; sektörlerimize ve ekonomimize büyük faydalar sağlama potansiyeli taşıyan önemli bir oluşumdur.

Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu, 2006’dan beri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Sektör Meclisleri altında bulunan Türkiye Çimento ve Çimento Ürünleri Sektör Meclisi üyesidir.

Web Sitesi: TOBB Sektör Meclisleri Müdürlüğü