Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB)

Kuruluş Amacı

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 1988 yılından bu yana güvenli ve dayanıklı yapıların inşası amacıyla standartlara uygun beton üretilmesi, tekniğine uygun beton uygulamalarının yaygınlaşması ve ülkemizde kaliteli, yüksek dayanım sınıflarında beton kullanılması için uğraş veren mesleki bir kuruluştur.

THBB bu amaçla üniversiteler, mühendis ve mimar odaları, kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerle iş birliği yapmaktadır. Gerek sektör çalışanlarının gerekse hazır beton kullanıcı ve tüketicilerinin bilinçlendirilmesine yönelik eğitsel etkinlikler, kongre ve sempozyumlar, yarışmalar düzenlemekte, yayınlar çıkarmaktadır. Sektörün kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için mesleki eğitimler düzenlemektedir.

TÜRKAK’tan akredite olmuş, kurucusu olduğu THBB Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi (KGS), çimento, hazır beton, kimyasal katkı vb. yapı malzemelerinde denetim ve belgelendirme hizmeti vermektedir. TÜRKAK’tan akredite laboratuvarında birçok yapı malzemesinin deneyini ve sektörde kullanılan cihazların kalibrasyonunu yapmaktadır. THBB, Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında kurduğu Türkiye Hazır Beton Birliği Mesleki ve Yeterlilik Merkezinde (THBB MYM) Beton Pompa Operatörü mesleğinde belgelendirme yapmaktadır. THBB, Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin (The Concrete Sustainability Council) kurduğu “Kaynakların Sorumlu Kullanımı Belgelendirme Sistemi”nin “Bölgesel Sistem Operatörü”, THBB Kalite Güvence Sistemi (KGS) de bu sistem içerisinde “Belgelendirme Kuruluşu” olarak hazır beton, çimento ve agrega sektörlerine hizmet vermektedir.

1995 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla “Türkiye” sıfatını taşımaya ve ülkemizi yurt dışında temsil etmeye layık görülen Birlik, Avrupa Hazır Beton Birliğinin de (ERMCO) asil üyesidir ve bu kuruluşun bütün organlarında ülkemizi temsil etmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı: Yavuz Işık

Genel Sekreter: Aslı Özbora Tarhan

Genel Koordinatör: Reşat Sönmez

Kuruluş Yılı: 1988 Üye Sayısı: 69

Birlik Olarak Sektördeki Temsil Oranı: %65

Uluslararası Üyelikler: Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO), Beton Sürdürülebilirlik Konseyi

Adres: Rüzgârlıbahçe Mah. Özalp Sk. No: 2 K Plaza Kat: 3 34805 Beykoz İstanbul

Telefon: 0(216) 322 96 70  Faks: 0(216) 413 61 80

E-Posta: info@thbb.org

Web Sitesi Adresi: https://www.thbb.org/