THBB, E-İrsaliye Düzenlemesi ile İlgili Toplantılar ve Seminer Düzenledi

THBB, E-İrsaliye Düzenlemesi ile İlgili Toplantılar ve Seminer Düzenledi

Türkiye Hazır Beton Birliği Haber

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), e-irsaliye uygulamaları hakkındaki bilgi paylaşımı toplantısının 2.cisini 5 Haziran 2020 tarihinde telekonferans yöntemi ile gerçekleştirdi. THBB Teknik Komite üyelerinin ve firmaların teknik, muhasebe, finans, bilgi sistemleri ve satın alma yöneticilerinin de katıldığı toplantıda katılımcılar, firma bazında yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi vererek tecrübelerini meslektaşları ile paylaştı. E-irsaliyenin kâğıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip, merkezinde Gelir İdaresi Başkanlığının olduğu, üzerinde irsaliyeye konu bütün alanların ve karekodun yer aldığı bir sistem olduğundan bahsedilen toplantının devamında e-irsaliye sürecinden bahsedildi. Buna göre e-irsaliye belgesi üzerinde yer alması zorunlu olan karekod ile anlık doğrulama ve kontrollerin yapılabileceği ve araç plaka bilgisi ve şoföre ait TCKN bilgisinin opsiyonel olarak yer alacağı sistemde süreçlerin dijital bir şekilde sürdürülebileceği, kâğıt, basım, arşivleme, gönderim gibi masraflardan tüm bu süreç zarfında tasarruf edilebileceği vurgulandı.

Konuyla ilgili,ayrıca Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), e-irsaliye uygulamaları hakkındaki bilgi paylaşımı toplantılarının ardından 18 Haziran 2020 tarihinde “Hazır Beton Sektöründe E-İrsaliye Uygulaması Semineri”ni Youtube üzerinden canlı olarak gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü Türkiye Hazır Beton Birliği adına Selçuk Uçar’ın üstlendiği Seminerin konuşmacıları Sovos Türkiye adına Tamer Taşdelen ve Vekon Yazılım ve Otomasyon AŞ adına Coşkun Sarıkayaoğlu oldu.

E-irsaliye konusunda çözüm ortağı olarak hizmet veren Sovos firmasının temsilcisi Tamer Taşdelen, e-irsaliye konusundaki hukuki süreci ve mevzuat sürecini aktardı. Elektronik irsaliyenin bir süredir hayatımızda olduğunu ve birkaç erteleme sonrasında tekrar ertelenme ihtimalinin sorgulandığını belirten Taşdelen, Gelir İdaresi Başkanlığının son bilgilendirmesi ile e-irsaliye sürecine geçiş için 1 Temmuz 2020 tarihinin kesinlikle değiştirilmeyeceğini söyledi. Kısacası bugün matbu irsaliye düzenlenen her senaryoda e-irsaliye düzenlenmesinin ve e-irsaliyenin kâğıt ortamında bir nüshasının basılmasının bir zorunluluk olmamasına rağmen saha denetim ekiplerinin yapabileceği kontrollerde bir ekran üzerinden veya kâğıt çıktı ile ibrazın yapılması gerektiğinin altını çizildi.

Seminerin devamında söz alan Coşkun Sarıkayaoğlu, günlük hayatta beton santralinin işlerini yürütürken alternatif olarak karşılaştığı senaryolarda nasıl çözümler üretilir, süreçler nasıl yönetilir sorularının cevapları üzerinden sunumunu gerçekleştirdi.Konuşmacıların sunumlarını tamamlaması sonrası, katılımcıların soruları ile birlikte sunuma devam edildi. Selçuk Uçar’ın yönlendirmesi ile soru cevap şeklinde devam eden seminer, yoğun bir katılım sonrası sektörde e-irsaliye konusunda merak edilen birçok konuya açıklık getirmiş oldu.