THBB Çevre ve İş Güvenliği Komitesi Toplantıları Gerçekleşti.

THBB Çevre ve İş Güvenliği Komitesi Toplantıları Gerçekleşti.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Komiteleri, hazır beton sektörünün gelişimi ve sorunların çözümü için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten komitelerden THBB Çevre ve İş Güvenliği Komitesinin Toplantısı 22 Eylül ve 22 Ekim 2020 tarihlerinde telekonferans yöntemiyle yapıldı.

THBB Çevre ve İş Güvenliği Komitesi Toplantılarında bir önceki Komite kararlarının değerlendirilmesinin ardından gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi. Toplantılarda, Korona Virüsü (COVID-19) Pandemisi ile ilgili sektörümüzde alınan önlemler ve gelişmeler, hazır beton sektöründeki iyi uygulama örnekleri, THBB Çevre Yarışması, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Taslağı, Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliği, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile yürütülen çalışma, İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile yürütülen çalışma, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı, Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (The Concrete Sustainability Council) ile ilgili gelişmeler başta olmak üzere çevre ve iş sağlığı açısından sektörümüzü ilgilendiren önemli konular değerlendirilerek kararlar alındı. Komite toplantılarında alınan kararlar THBB Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanacak.