Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Toprak Ürünleri Sanayi Teknik Komitesi (TOPRAK-TEK)

Toprak ürünleri sanayi kapsamında yer alan sektörlerle ilgili yayımlanan ve yayımlanacak olan teknik mevzuat ve bunların uygulamasında karşılaşılabilecek sorunların çözümüne ilişkin yapılacak çalışmalarda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinden oluşan “Toprak Ürünleri Sanayi Teknik Komitesi” (TOPRAK-TEK) 14 Mart 2008 tarihli ve 26816 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı altında faaliyete geçmiştir.

Görevleri arasında ayrıca AB Komisyonu ile uluslararası kurumlar ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen toprak ürünleri sanayi sektörlerini ilgilendiren toplantılara katılım sağlamak için ilgili kurum ve sektör temsilcilerini belirlemek, Bakanlığa öneride bulunak olan Komite gelişmelere bağlı olarak ilgili mevzuatta yapılacak revizyon çalışmalarını ve hazırlanacak yeni teknik mevzuatın taslaklarını inceleyerek, bunlara ilişkin görüş ve önerilerini Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu da bu komitede yer almaktadır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Logo