Kalite ve Çevre Kurulu

Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK), Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği altında yapı sektöründe kalite ve çevre konularında hizmet vermek üzere 1996 yılında kurulmuş, kamu, üniversite, dernek, üretici ve müşteri temsilcilerinden oluşan bağımsız ve tarafsız bir iktisadi işletmedir.

KÇK, ülkemizin Avrupa Birliği’ne (AB) uyum sürecinde, çevresel ölçüm hizmetlerini yerine getirmek, çimento ve ilgili ürünler konusunda CE işaretlemesine yönelik uygunluk değerlendirme hizmeti vermek üzere muayene ve belgelendirme kuruluşu olarak kurulmuştur.

1996 yılından bu yana yapı sektöründe kalite ve çevre konularında çalışan KÇK ürün belgelendirme hizmetleri kapsamında Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 20 Kasım 2006 tarihinde onaylanarak 1784 kimlik numarası ile CE işaretlemesine yönelik hizmet vermeye başlamış, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiş bununla birlikte 11 Aralık 2013 yılında yayınlanan yeni yönetmelik (305/2011) kapsamında onaylanmış kuruluş olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Kalite ve Çevre Kurulu Logo

Ayrıca KÇK, çimento ve ilgili ürünler konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından; TS EN ISO/IEC 17065 ’e göre Ürün Belgelendirme Kuruluşu, TS EN ISO/IEC 17021’e göre Sistem Belgelendirme Kuruluşu, çevre ölçümleri için kurulmuş olan çevre laboratuvarı TS EN ISO/IEC 17025’e göre Deney Laboratuvarı ve Sera gazı doğrulaması konusunda faaliyet gösteren Sera Gazı Doğrulama birimi de TS EN ISO/IEC 14065’e göre doğrulayıcı kuruluş olarak akredite edilmiştir.

Ayrıca KÇK’nın akredite Çevre Laboratuvarı; Emisyon ve Hava Kalitesi Ölçümleri, Çevre Analizleri (Dioksin/Furan, Ağır Metal ve PAH) ve Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemlerinin kontrolü konusunda ülkemizin en kapsamlı deney laboratuvarlarından biridir. KÇK Çevre Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş olup, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlilik Belgesini almaya hak kazanan ilk laboratuvardır.

Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu KÇK’nın en üst idari organı olan Kurulun bir üyesidir.

Web Sitesi: https://www.k-c-k.org