ERMCO Teknik Komite ve Sürdürülebilirlik Komitesi Toplantıları Yapıldı.

ERMCO Teknik Komite ve Sürdürülebilirlik Komitesi Toplantıları Yapıldı.

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) Teknik Komite ve Sürdürülebilirlik Komitesi toplantıları 23 Ekim 2020 tarihinde telekonferans yöntemiyle yapıldı. Toplantıya, Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, ERMCO Teknik Müdürü – Türkiye Hazır Beton Birliği Genel Sekreteri Aslı Özbora Tarhan, THBB Genel Koordinatörü Reşat Sönmez, ERMCO-THBB Teknik Komite Üyesi Yasin Engin ile birlikte ERMCO ve ERMCO üyesi ülkelerden temsilciler katıldı.

23 Ekim 2020 tarihinde yapılan ERMCO Teknik Komite toplantısında, bir önceki Komite kararlarının onaylanmasının ardından gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi. Toplantıda, 1-2 Temmuz 2020 tarihlerinde telekonferans yöntemiyle gerçekleşen Avrupa Standartlar Komitesinin (CEN) beton ve ilgili ürünlerle ilgili kuralların standardizasyonu için çalışan “CEN/TC 104 – Beton ve İlgili Ürünler” toplantıları, uygunluk kriteri ve EN 206 Standardının revizyonu, betonun dürabilitesinin performansa dayalı olarak belirlenmesi ve 15 Haziran 2020 tarihinde telekonferans yöntemiyle yapılan “CEN/TC 104 – Beton ve İlgili Ürünler” Alt Komitesinin Çalışma Grubu Toplantısı ve “CEN/TC 250 – Yapısal Eurokodlar” Çalışma Grubu toplantısı, yapılarda dayanımın değerlendirilmesi – EN 13791 Standardı, sıcak havalarda beton dökümü – ulusal düzenlemelere yönelik anket hazırlanması konuları görüşüldü.

23 Ekim 2020 tarihinde yapılan ERMCO Sürdürülebilirlik Komitesi toplantısında; EN 15804 (Yapıların Sürdürülebilirliği – Mamullere İlişkin Çevresel Beyanlar – Yapı Mamullerinin Mamul Kategorisi için Ana Kurallar), EN 15978’in (Yapılarda Sürdürülebilirlik – Binaların Çevresel Performansının Değerlendirilmesi – Hesaplama Yöntemi) gelişimi, ERMCO Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) Çalışma Grubunun CEN/TC 442 BIM Komitesinde temsili, Konsey Direktifi 2013/59/EURATOM (Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu) ile ilgili Fransız Beton Birliği SNBPE’nin hazırladığı Fransızca doküman, Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) ve Avrupa Birliği’nin kimyasal maddelerin ve karışımların sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama sistemini Küresel Uyumlaştırılmış Sistem ile uyumlu hâle getiren CLP Tüzüğü, betona eklenen mikro plastiklerin kullanımının kısıtlanması, NEPSI Solunabilir Kristalin Silika Raporlama Sistemi, Beton Sürdürülebilirlik Konseyi Belgelendirme Sistemi ve ENVISION ile ilgili ERMCO’nun düzenleyeceği web semineri, CEMBUREAU’nın Yeşil Mutabakat (Green Deal) ile ilgili düzenlediği etkinlik, Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (Concrete Sustainability Council) gibi konular görüşüldü. ERMCO Komitesi gündeminde yer alan konuların görüşülmesinin ardından alınan kararlar ERMCO Yönetim Kuruluna sunuldu.