Agrega Üreticileri Birliği (AGÜB)

Kuruluş Amacı

Batı ülkelerinde tüm üretim sektörlerinin yaptığı gibi, başta inşaat sektörü olmak üzere çeşitli kullanım amaçlarına yönelik agrega üreticileri, sektörde standardizyonu ve kaliteyi yaygınlaştırarak, yerel yönetimler ve kamuyla yaşanan sorunların çözümünü kolaylaştırmak amacıyla bir çatı altında toplanıp Agrega Üreticileri Birliği’ni kurmuşlardır.

Birliğin temel hedefi; deprem kuşağında yer alan yurdumuzda agreganın önemini vurgulanarak standartlar ile sektörü ilgilendiren yasal düzenlemelerin yapılmasında öncülük etmek, sektörün içinde bulunduğu bürokratik karmaşıklığı giderecek girişimlerde bulunmak, sektör firmalarının üretimde karşılaştıkları teknik ve hukuki sorunların çözümüne katkıda bulunmak, çevreye saygılı ve kaliteli agrega üretimine teşvik etmektir. Birlik, üyelerinin öncelikle yasal hükümlülüklerini yerine getirmiş, ruhsat ve izinleri alınmış, TSE Belgeli, çevre bilinci olan ve gerekli çalışmaları yapan kuruluşlar olmasını dikkate almaktadır. Bu tür kriterleri eksik olan kuruluşlara gereken teknik desteği ve eğitimi vermek ve böylece sektörde standardın yükselmesini sağlamak AGÜB’ün en önemli amaçlarındandır.

Yönetim Kurulu Başkanı: Şevket Koruç

Genel Sekreter: Çağlar Tanın

Kuruluş Yılı: 2001  Üye Sayısı: 55

Birlik Olarak Sektördeki Temsil Oranı: %20-25

Adres: Yeniyol Sokak Cecanlar İş Merkezi B Blok No: 20/5 Kat: 3 Daire: 9
Acıbadem – Kadıköy İstanbul

Telefon: 0(216) 545 82 00  Faks: 0(216) 545 82 02

E-Posta: info@agub.org.tr

Web Sitesi Adresi: https://agub.org.tr/